Ko­ning als pi­loot

Metro Holland (Rotterdam) - - In Het Nieuws -

Ko­ning Wil­lem-Alexan­der vliegt al ja­ren voor de KLM in een Ci­ty­hop­per en doet dat meest­al in al­le ano­ni­mi­teit. ,,Ook als we van­uit het be­man­nings­cen­trum in KLM- uni­form met pet door Schip­hol heen lo­pen, zijn er heel wei­nig men­sen die je her­ken­nen”, ver­tel­de de ko­ning gis­te­ren aan De Te­le­graaf. In­mid­dels laat hij zich om­scho­len voor het vlie­gen van een Boei­ng 737. Met de vluch­ten komt de ko­ning aan be­no­dig­de 150 vlieg­uren per jaar.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.