Wil­ders wil mee­pra­ten

Metro Holland (Rotterdam) - - In Het Nieuws - ANP

Geert Wil­ders blijft aan­drin­gen op een plek aan de on­der­han­de­lings­ta­fel bij de vor­ming van een nieuw ka­bi­net. In het de­bat over de vast­ge­lo­pen for­ma­tie­ge­sprek­ken tus­sen VVD, CDA, D66 en GroenLinks zei de PVV-lei­der gis­te­ren dat met zijn par­tij wél af­spra­ken over een stren­ger im­mi­gra­tie­be­leid zijn te ma­ken.

De on­der­han­de­lin­gen lie­pen maan­dag stuk op het the­ma mi­gra­tie. Wil­ders zei dat zijn par­tij met twin­tig ze­tels 1,5 mil­joen kie­zers ver­te­gen­woor­digt. An­de­re par­tij­en, waar­on­der de VVD van pre- mier Mark Rut­te, heb­ben de PVV uit­ge­slo­ten. Rut­te zei dat hij die be­slis­sing niet gaat her­o­ver­we­gen. Hij vindt Wil­ders niet be­trouw­baar ge­noeg.

‘De PVV liep in 2012 weg toen het moei­lijk werd.’ Pre­mier Rut te wil daar­om niet met die par­tij aan ta­fel

/ ANP

Geert Wil­ders (PVV) tij­dens het de­bat over het ver­loop van de for­ma­tie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.