Nog één week voor Strand­ope­ning 2017!

Metro Holland (Rotterdam) - - Branded Content -

De voor­be­rei­din­gen voor de Strand­ope­ning bij Vil­la on the Beach zijn in vol­le gang. Ben je al eer­der ge­weest? Dan weet je wat je mi­ni­maal kunt ver­wach­ten dit jaar! Bij Vil­la on the Beach be­leef je het mooi­ste van de dag en het bes­te van de nacht.

Over­dag een strand­pa­vil­joen om heer­lijk te eten, drin­ken en re­laxen. Ge­nie­ten van een zo­mer­se dag? Huur een strand-bed en laat je lekker in de wat­ten leg­gen. ’s Nachts de meest tren­dy club langs de Ne­der­land­se kust.

Ben jij op zoek naar een job voor de­ze zo­mer? Vil­la on the Beach is op zoek naar ho­re­ca­me­de­wer­kers: zelf­stan­dig wer­kend koks, bar­me­de­wer­kers, bar­backs, kel­ners en ser­veer­sters. Ben jij mi­ni­maal 18 jaar, flexi­bel, stress­be­sten­dig, ge­mo­ti­veerd en re­pre­sen­ta­tief ? Mail jouw sol­li­ci­ta­tie met cv en re- cen­te pas­fo­to naar in­fo@vil­la­ont­he­beach.nl.

Vol­gen­de week don­der­dag be­looft fan­tas­tisch te wor­den. Ben jij er­bij? De en­tree is gra­tis, dus je hoeft geen tic­ket te ko­pen. Toe­gang van­af 18 jaar en ou­der. Het feest be­gintom12.00 uur en gaat door till sun­down.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.