Loud­fest

Metro Holland (Rotterdam) - - Uit In Rotterdam -

“Het leu­ke is dat Loud­fest zo­wel een in- als out­door eve­ne­ment is”, ver­telt Eli­za­beth Dijk­hui­zen van or­ga­ni­sa­tor b2s aan Ui­ta­gen­da Rot­ter­dam. “En dat er van 's mid­dags tot ’s avonds lekker ge­stampt mag wor­den.” Vo­rig jaar was de eer­ste edi­tie van Loud­fest in Delft, maar nu is ge­ko­zen voor de rau­we RDM On­der­zee­boot­loods op He­ij­plaat. Het ter­rein wordt om­ge­to­verd tot een wa­re raw-hards­tyl­e­tem­pel met drie po­dia. De bass ga je voe­len, net als de har­de kicks. Zee­con­tai­ners zul­len schud­den en de roes­ti­ge kra­nen op He­ij­plaat den­de­ren mee op de kei­har­de be­ats. Naast hel­den als Ra­di­cal Re­demp­ti­on, Ada­ro enWar­fa­ce is ook re­si­dent B-Front aan­we­zig. Na­tuur­lijk is er ge­dacht aan de­ge­nen die het nog wat har­der wil­len met acts als Re­be­li­on, E-For­ce en De­le­te. RDM On­der­zee­boot­loods, za­ter­dag 20 mei 13.00 u

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.