Ge­niet nog maar even goed na...

Metro Holland (Rotterdam) - - In Het Nieuws -

...want van­af van­daag is het ge­woon weer re­gen wat ons te wach­ten staat. Wij heb­ben - net als de­ze zon­ne­ba­den­de vrouw in Rot­ter­dam - de af­ge­lo­pen twee da­gen vol­op ge­no­ten van het goe­de weer. En met een beet­je ge­luk (lees: als de voor­spel­ling juist is) krij­gen we maan­dag weer een mooie dag!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.