Jo­h­n­ny de Mol

Metro Holland (Rotterdam) - - In Het Nieuws -

Ge­raakt door de vluch­te­lin­gen­cri­sis is tv- pre­sen­ta­tor Jo­h­n­ny de Mol met zijn stich­ting Mo­ve­ment on the Ground on­der an­de­re ac­tief in Grie­ken­land. Hij ver­richt het start­schot van de 40 ki­lo­me­ter van Am­ster­dam. De Mol is er trots op dat hij bij de Wes­ter­gas­fa­briek het start­schot mag ge­ven. „De Nacht van de Vluch­te­ling is een ge­wel­dig ini­ti­a­tief en laat op­nieuw zien dat ie­der­een in ac­tie kan ko­men. We zijn er met el­kaar ver­ant­woor­de­lijk voor de we­reld een mooi­e­re en be­te­re plek te ma­ken. Ik draag Stich­ting Vluch­te­ling dan ook een warm hart toe.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.