Au­gus­tus

Metro Holland (Rotterdam) - - Metro -

Au­gus­tus was een nor­ma­le maand wat be­treft tem­pe­ra­tuur, neer­slag en zon­ne­schijn. Dat meldt WeerOn­li­ne. De tem­pe­ra­tuur in De Bilt kwam ge­mid­deld uit op 17,4 gra­den te­gen 17,5 nor­maal. De zon scheen in de acht­ste maand van het jaar 197 uur; twee uur meer dan ge­mid­deld. Daar­naast viel iets min­der neer­slag dan nor­maal. Vol­gens WeerOn­li­ne wa­ren eer­ste we­ken wat koel, maar de zo­mer­se slot­da­gen maak­ten het als­nog tot een nor­ma­le au­gus­tus­maand.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.