BRAD EN ANGELINA PRO­BE­REN HET WEER

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Goed nieuws uit het land van de ce­le­bri­ties: Brad Pitt en Angelina Jo­lie zou­den hun re­la­tie een twee­de kans ge­ven. Al­thans, dat meldt The Dai­ly Mail. Vo­rig jaar sep­tem­ber was de schei­ding van het be­roem­de kop­pel groot nieuws. De twee wa­ren toen al­weer twaalf jaar sa­men en twee jaar ge­trouwd. Re­cent zou­den de twee el­kaar weer voor het eerst ge­zien heb­ben en een in­ten­se spi­ri­tu­e­le the­ra­pie heb­ben ge­volgd. Daar­na is be­slo­ten dat de twee hun re­la­tie nog een twee­de kans wil­len ge­ven, meldt hun bi­o­graaf Ian Hal­pe­rin.

GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.