SCHA­DE HARVEY MO­GE­LIJK 180 MIL­JARD

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De scha­de door de or­kaan Harvey kan uit­ko­men op 150 tot 180 mil­jard dol­lar. Dat heeft de gou­ver­neur van Texas, Greg Ab­bott, ge­zegd. Vol­gens de gou­ver­neur zijn het ge­bied en de groep men­sen die ge­trof­fen zijn door Harvey veel gro­ter dan bij de ramp met de or­kaan Ka­tri­na in 2005. Pre­si­dent Do­nald Trump heeft het Con­gres om bij­na 8 mil­jard dol­lar aan nood­hulp ge­vraagd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.