HOE GE­VAAR­LIJK IS ZO’N BOM?

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De atoom­bom­men die in 1945 op Hi­ro­s­hi­ma en Na­gas­a­ki wer­den ge­gooid, val­len in het niet bij de scha­de die een wa­ter­stof­bom kan aan­rich­ten. Dat zegt kern­wa­pen­des­kun­di­ge Si­co van der Meer van In­sti­tuut Clin­gen­dael. Van der Meer: ,,Som­mi­gen kun­nen zelfs dui­zend keer ster­ker zijn. Het is las­tig in te schat­ten wat een wa­ter­stof­bom zou heb­ben aan­ge­richt in Ja­pan, om­dat we ze ge­luk­kig nog nooit op een stad heb­ben zien val­len.”

Het voor­deel van een wa­ter­stof­bom is dat er naar ver­hou­ding wei­nig ra­dio­ac­tie­ve stra­ling vrij­komt, ver­ge­le­ken met een ge­wo­ne atoom­bom, ter­wijl hij meer ver­woes­ting aan­richt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.