‘In­druk­wek­kend om sche­pen zo dicht­bij te

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Het mooie weer zorg­de voor drie af­ge­la­den We­reld­ha­ven­da­gen. Hon­derd­dui­zen­den be­zoe­kers kwa­men om te zien wat de ha­ven zo­al in pet­to heeft. Me­tro sprak een aan­tal aan­we­zi­gen om te ont­dek­ken waar­om de ha­ven zo in trek is.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.