ZOR­GEN OM TE VEEL PRESTATIEDRUK

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De­mis­si­o­nair on­der­wijs­mi­nis­ter Jet Bus­se­ma­ker maakt zich nog steeds zor­gen om de op­lo­pen­de prestatiedruk voor leer­lin­gen en stu­den­ten. Ze plaatste er gis­te­ren bij de ope­ning van het aca­de­mi­sche jaar in Nij­me­gen op­nieuw kant­te­ke­nin­gen bij. „Denk aan het scha­duw­on­der­wijs, waar kin­de­ren in het ba­sis­on­der­wijs wor­den klaar­ge­stoomd voor de eind­toets, om­dat hun ou­ders wil­len dat hun kind een ha­vo-ad­vies krijgt in plaats van een vm­bo-ad­vies, ook als dat laat­ste be­ter bij het kind past”, zei de be­winds­vrouw. Ze maak­te ge­wag van „een we­reld van on­ge­luk” die even­tu­eel kan ont­staan: „Van al­tijd maar op je te­nen moe­ten lo­pen om met je hak­ken over de sloot te ko­men.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.