LU­BACH SCOORT MET GA­ME OF THRO­NES

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Pre­sen­ta­tor Ar­jen Lu­bach heeft be­kend dat zijn pro­gram­ma ach­ter de ano­nie­me vi­deo zit van Ga­me of Thro­nes, die af­ge­lo­pen tijd we­reld­wijd mil­joe­nen ke­ren is be­ke­ken. In de vi­deo wordt de sug­ges­tie ge­wekt dat er een spin-off komt van de po­pu­lai­re se­rie, die zich af­speelt in mo­der­ne tij­den. Lu­bach en het team van Zon­dag met Lu­bach maak­ten de trai­ler voor de fic­tie­ve se­rie ‘Wes­t­eros’ in de af­ge­lo­pen maan­den.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.