Hip­hop do­mi­neert Ne­der­land­se pop­mu­ziek

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

on­ge­meen po­pu­lai­re rap­per Boef af­ge­lo­pen maart zijn al­bum Slaap­te­kort uit­bracht, stond hij met al­le zes­tien num­mers in de top 20 van Spo­ti­fy Ne­der­land. Met 4.6 mil­joen streams werd hij bo­ven­dien de meest ge­stream­de ar­tiest op één dag. Hij ver­pul­ver­de daar­mee het vo­ri­ge re­cord (3 mil­joen) dat op naam stond van Ed Shee­r­an. Nog een­tje: de­ze week nog werd be­kend dat Lil’ Klei­ne de­ze maand met zijn nieu­we plaat Al­leen 1.84 mil­joen unie­ke luis­te­raars be­reikt heeft, een re­cord voor een Ne­der­lands­ta­li­ge ar­tiest. Ap­pel­sap en Woo-Hah Ne­der­land­se hip­hop en ur­ban doet het ook li­ve goed. Check de agen­da’s van po­pu­lai­re po­dia als Melk­weg, P60, Club Vie en Bit­ter­zoet en je ziet dat je er om de ha­ver­klap te­recht kunt voor hip­hop­fees­ten, ur­ban avon­den en shows. De markt van ur­ban fes­ti­vals is een snel groei­en­de. En­co­re, dat twee we­ken te­rug zijn der­de edi­tie be­leef­de, is uit­ge­groeid tot een groot fes­ti­val. Ap­pel­sap, ook in Am­ster­dam, is even­eens suc­ces­vol en Woo-Hah in Til­burg, dat dit jaar 30.000 be­zoe­kers trok, wordt elk jaar gro­ter.

Ook de tra­di­ti­o­ne­le fes­ti­vals trek­ken steeds meer lief­heb­bers van Hol­land­se hip­hop; kijk naar de uit­pui­len­de ten­ten bij de shows van Jon­na Fra­ser en Ron­nie Flex af­ge­lo­pen Low­lands. Het eer­der ge­noem­de Broe­der­lief­de stond dit jaar in Het Kas­teel in hun ei­gen Span­gen voor tien­dui­zend toe­schou­wers en staat er ko­mend jaar zelfs twee keer. Af­ge­lo­pen de­cem­ber ver­zorg­den Ri­co, Sticks (ooit deel van het le­gen­da­ri­sche Op­ge­zwol­le) en Typhoon in een uit­ver­koch­te Zig­go Do­me het groot­ste hip­hop­con­cert ooit in Ne­der­land. Hip­hop­blind Niets dan ho­ge cij­fers en su­per­la­tie­ven dus, maar in het me­dia­land­schap zie je dat gek ge­noeg nog steeds maar mond­jes­maat te­rug. Dj An­ge­li­que Hout­veen van 3FM – spe­ci­aal aan­ge­trok­ken om voor meer di­ver­si­teit op de play­lists te zor­gen ver­tel­de vo­rig jaar dat de na­ti­o­na­le pop­zen­der lang blind is ge­weest voor hip­hop. „Door­dat bij de sa­men­stel­ling van de Top 40 niet meer al­leen ge­ke­ken wordt naar ver­koop­cij­fers, maar ook naar strea­ming, is nu dui­de­lijk ge­wor­den waar jon­ge­ren naar luis­te­ren. Hip­hop is heel po­pu­lair bij de jeugd”, zei ze te­gen de Volks­krant.

De tra­di­ti­o­ne­le me­dia hob­be­len er dus een beet­je ach­ter­aan en pro­be­ren de scha­de nu in te ha­len. Of, zo­als Fren­na van SFB on­langs zei: „Ze heb­ben het ge­ne­geerd en zien nu pas hoe groot het ge­wor­den is.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.