Za­ke­lijk

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

What­sApp maak­te eind augustus be­kend dat ze spe­ci­a­le ge­ve­ri­fi­eer­de ac­counts voor be­drij­ven gaan in­voe­ren. Het groe­ne vin­kje maakt dui­de­lijk dat het om een officieel za­ke­lijk ac­count gaat.

De be­rich­ten in een chat met een be­drijf wor­den in het geel ge­toond, in plaats van in

het groen. Dit duidt ook aan dat de be­rich­ten niet kun­nen wor­den ver­wij­derd door de ge­brui­ker, waar dat in nor­ma­le chats wel kan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.