Ver­lo­pen mail kost Dan­ny 100.000 Fa­ce­book­vol­gers

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Rot­ter­dam­mer Dan­ny Kris­tel ziet zijn droom in dui­gen val­len. Zijn goed­lo­pen­de Fa­ce­book­pa­gi­na Kom Ie Uit Rotterdam Dan? is van de een op de an­de­re dag van het in­ter­net ver­dwe­nen. En net nu hij een paar we­ken te­rug zijn 100.000e vol­ger mocht ver­wel­ko­men. Een ver­lo­pen Gmail­adres zorgt er­voor dat Dan­ny’s pa­gi­na of­fli­ne is ge­haald. Al een week lang is hij be­zig om men­sen bij Goog­le en Fa­ce­book te spre­ken die hem kun­nen hel­pen, maar voor­als­nog te­ver­geefs. On­der­tus­sen heeft Dan­ny fa­ce­book.com/ki­u­rd op­ge­zet, maar hij moet weer van­af nul be­gin­nen. „Ik wil niet stil­zit­ten en ge­woon door­gaan”, al­dus Dan­ny. „Maar ik blijf ho­pen dat mijn ou­de ac­count zo snel mo­ge­lijk weer ac­tief wordt.”

Ook hoopt hij dat an­de­re men­sen die dit mee heb­ben ge­maakt hem kun­nen hel­pen. „Die mo­gen mij mai­len op dan­ny­kris­tel@hot­mail.com.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.