TIEN MIL­JOEN MEN­SEN HAPPY

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Het doel van Mo Gaw­dat is om mi­ni­maal 10 mil­joen men­sen ge­luk­kig te ma­ken. Asha La­lai van Ac­ti­on for Hap­pi­ness, een or­ga­ni­sa­tie die het le­vens­ge­luk van men­sen wil ver­be­te­ren, deelt de­zelf­de mis­sie. Gaw­dat heeft haar de pri­meur ge­ge­ven van zijn eer­ste op­tre­den over ‘De lo­gi­ca van ge­luk’ in Ne­der­land. 9 sep­tem­ber is hij in het To­bac­co The­a­ter in Am­ster­dam. Wil je er ook naar toe: www.ac­ti­on­for­hap­pi­ness.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.