Hun­te­laar is nu dé spits voor Oran­je

Na het weg­val­len van Robin van Per­sie en de vorm­cri­sis van Vin­cent Jans­sen is Klaas-Jan Hun­te­laar een lo­gi­sche keu­ze voor het Ne­der­lands elf­tal.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - SANDER SCHOMAKER s.schomaker@tmg.nl

Klaas-Jan Hun­te­laar is in­mid­dels 34 jaar oud, maar op het veld blijft hij een hon­ge­rig roof­dier. Net nu het Ne­der­lands elf­tal met een enor­me spit­sen­cri­sis kampt, ruikt ’The Hun­ter’ bloed en voet­balt hij als her­bo­ren. Met twee tref­fers, waar­on­der een prach­tig hak­je, hielp hij Ajax za­ter­dag­avond aan een be­lang­rij­ke ze­ge (3-0) op PEC Zwol­le. „Ik zit lek­ker in mijn vel en voel me goed. Ik ben blij om bij Ajax te zijn en van waar­de te zijn voor het team”, re­a­geer­de de spits te­vre­den in de Johan Cruijff Are­na.

Ge­zien het weg­val­len van Robin van Per­sie en de vorm­cri­sis van Vin­cent Jans­sen kan bonds­coach Dick Ad­vo­caat nu ei­gen­lijk niet meer om Hun­te­laar heen voor de cru­ci­a­le WK­kwa­li­fi­ca­tie­du­els met Wit-Rus­land (7 ok­to­ber) en Zwe­den (10 ok­to­ber). Oran­je maakt nog een mi­nie­me kans op het WK in Rus­land, maar dan moet er wel flink ge­scoord wor­den vol­gen­de maand.

Me­de door een lan­ge bles­su­re speel­de Hun­te­laar zijn laat­ste in­ter­land bij­na twee jaar ge­le­den. Thuis te­gen Ts­je­chië bak­te Oran­je er on­der lei­ding van bonds­coach Dan­ny Blind in het EK-kwa­li­fi­ca­tie­du­el op 13 ok­to­ber 2015 he­le­maal niets van. Lang leek het er­op dat die ze­perd (2-3) te­gen de Ts­je­chen de laat­ste in­ter­land van Hun­te­laar was ge­weest. Hij scoor­de wel­is­waar in die par­tij, maar toch zou het een zuur afscheid van Oran­je zijn ge­weest voor de goal­get­ter na 76 in­ter­lands en 42 doel­pun­ten.

On­der het be­wind van Blind raak­te Hun­te­laar daar­na ge­frus­treerd bij Oran­je. Voor twee oe­fen­du­els in maart 2016 te­gen Frank­rijk en En­ge­land was hij wel ge­se­lec­teerd, maar hield Blind de spits op de bank en koos voor Jans­sen. Toen Blind hem te­gen En­ge­land vlak voor tijd wil­de la­ten in­val­len, wei­ger­de de trot­se Hun­te­laar.

„Dat ik niet wil­de in­val­len is ge­char­geerd ge­zegd”, re­a­geer­de Hun­te­laar des­tijds. „Ik wil­de en wil best in­val­len, maar niet voor twee mi­nu­ten. Ik zat op de bank en was nog niet eens warm. An­de­re jon­gens wa­ren aan het warm­lo­pen. Het ri­si­co was te groot voor mij en mijn club, om zo even koud in te val­len.”

Daar­na koos Hun­te­laar er zelf voor om af te zeg­gen voor een oe­fen­trip van het Ne­der­lands elf­tal. „Het was mijn be­slis­sing om niet mee te gaan”, leg­de Hun­te­laar toen uit. „Ik heb Blind zélf ge­beld en zei dat het mij be­ter leek dat hij mij niet zou op­roe­pen voor de­ze trip.” Met het op­bloei­en van de aan­stor­men­de ta­len­ten Jans­sen en Bas Dost leek daar­mee het doek ge­val­len voor de in­ter­land­car­ri­è­re van Hun­te­laar. Maar het kan ver­ke­ren in de voet­bal­we­reld. Jans­sen en Dost ble­ken in Oran­je toch niet zo goed als veel men­sen dach­ten en de nieu­we bonds­coach (Ad­vo­caat) koos voor een ren­tree van de ge­val­len top­sco­rer Robin van Per­sie. Maar nu de aan­val­ler van Fe­ner­bah­çe moet af­ha­ken met ham­string­klach­ten lijkt niets nog een ren­tree van Hun­te­laar in de weg te staan. De laat­ste twee in­ter­lands van Oran­je te­gen Frank­rijk (4-0 ver­lies) en Bul­ga­rije (3-1 ze­ge) keek Hun­te­laar nog thuis voor de tv. „We kre­gen te veel goals te­gen in het eer­ste du­el en we heb­ben te wei­nig goals ge­maakt in de twee­de wed­strijd. Of Ad­vo­caat al ge­beld heeft?”, her­haalt Hun­te­laar de vraag la­chend. „Geen idee, mijn te­le­foon staat al­tijd uit in de kleed­ka­mer.”

Frank de Boer ver­loor ook zijn vier­de wed­strijd als coach van Crystal Pala­ce. Zijn ont­slag hangt na 76 din de lucht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.