OP­MER­KE­LIJ­KE NAAM UNIVERSITEITSBIEB

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De bi­bli­o­theek van de Uni­ver­si­teit Lei­den heet­te tot voor kort ge­woon de Uni­ver­si­teits­bi­bli­o­theek (UB), maar draagt van­af he­den - heel in­ter­na­ti­o­naal - de naam Lei­den Uni­ver­si­ty Li­bra­ry, af­ge­kort LUL. De uni­ver­si­teit zelf doet in ie­der ge­val of er niets aan de hand is en kon­digt trots aan: „De UB heeft een nieuw jas­je: mooie be­let­te­ring en prach­ti­ge sig­ning met stuk­ken uit rij­ke col­lec­ties.” De nieu­we naam maakt op so­ci­al me­dia de ton­gen los en zorg­de gis­te­ren voor een stort­vloed aan spot­ten­de re­ac­ties.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.