DAKTERRAS OP PAND STADSHUISPLEIN

Metro Holland (Rotterdam) - - Brandent Content -

Her­mes Ci­ty Pla­za, een voor­ma­lig kan­toor­ge­bouw aan het Stad­huis­plein, wordt ge­trans­for­meerd naar stu­den­ten­wo­nin­gen voor het Eras­mus Uni­ver­si­ty Col­le­ge. In de plint van het pand, dat ‘Lu­cia’ wordt ge­doopt, ko­men win­kels en ho­re­ca. Bij­zon­der is ook het dakterras, waar on­der an­de­re gro­te hou­ten ban­ken, pick­nick­ta­fels, schom­mels en een bar­ta­fel ver­rijst. Het dakterras krijgt daar­mee een be­lang­rij­ke so­ci­a­le func­tie in het ge­bouw. Stu­den­ten met groe­ne vin­gers kun­nen bo­ven­dien hun ei­gen groen­ten en krui­den ver­bou­wen in plan­ten­ban­ken die langs de ge­vel ko­men te staan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.