Top­ta­len­ten wil­len naam ma­ken in Eu­ro­pa

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

En dat al­le­maal dank­zij het kam­pi­oen­schap van Fey­en­oord 1. „We heb­ben wel even staan jui­chen toen de ti­tel bin­nen was en wij de Youth Le­a­gue als bo­nus kre­gen. Dit zit pre­cies tus­sen jeugd- en prof­voet­bal in, qua ni­veau en met al die aan­dacht er­om­heen. De laat­ste stap, ja.” Van­avond zit­ten jul­lie met de he­le ploeg in De Kuip. Op wie ga je let­ten? „Op El Ah­ma­di en Vil­he­na, net als ik mid­den­vel­der. Die twee zijn zó sterk in Ne­der­land. Kun­nen zij het ook op Cham­pi­ons Le­a­gue-ni­veau? Ik denk dat ze het in zich heb­ben, Man­ches­ter Uni­ted red­de het vo­rig jaar ook niet in De Kuip. Ik hoop op voet­bal op hoog tem­po, wil dat met ei­gen ogen zien. In­ter­na­ti­o­naal top­voet­bal met Fey­en­oord, dát is wat ik wil als Rot­ter­dam­mer. Maar eerst spe­len wij on­ze ei­gen wed­strijd. Als jeugd het goe­de voor­beeld ge­ven, dat is de op­dracht.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.