’FRANK UNDERWOOD’ KOMT NAAR AHOY

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Frank Underwood-ver­tol­ker Ke­vin Spa­cey is de hoofd­spre­ker tij­dens een groot eve­ne­ment in Rot­ter­dam Ahoy. De be­den­ker en hoofd­rol­spe­ler van de Net­flix­se­rie Hou­se of Cards komt op 29 no­vem­ber naar het in­spi­ra­tie-eve­ne­ment Bu­si­nes­sBoost LI­VE en spreekt over het se­rie­suc­ces. Het event is het ver­volg op Inspi­ra­ti­on 360. In de Zig­goDo­me wa­ren toen Al Go­re en Ri­chard Bran­son te gast. Naar Ahoy ko­men ook Jit­se Groen van Thuis­be­zorgd.nl en Pie­ter Zwart van Cool­blue. De voor­ver­koop start van­daag om 10.00 uur.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.