79

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Van de vier groot­ste ste­den heeft tot nog toe al­leen Rot­ter­dam een met poort­jes af­ge­slo­ten sta­ti­on. Op sta­ti­ons met ge­slo­ten poort­jes geeft 89 pro­cent van de rei­zi­gers aan zich vei­lig te voe­len. Op sta­ti­ons zon­der poort­jes is dit 79 pro­cent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.