HO­GE­RE CIJ­FERS VAN REI­ZI­GERS

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

In re­gio Noord waar het gast­vrij­heids­pro­ject is ge­start, stijgt de klant­waar­de­ring voor de vrien­de­lijk­heid en aan­spreek­baar­heid van de con­duc­teurs ge­staag. Op dit mo­ment geeft 92 pro­cent van de rei­zi­gers in de­ze re­gio de con­duc­teur een 7 of ho­ger voor vrien­de­lijk­heid. Voor aan­spreek­baar­heid is dat 82,4 pro­cent.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.