Roxe­an­ne Ha­zes snapt zich suf in swin­gen­de Te­le2-spot

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

Geef maar toe! Snap­chat is een ont­zet­tend be­lang­rijk on­der­deel van jouw le­ven. Su­persel­fies ma­ken met een van de ve­le fil­ters, hys­te­ri­sche sto­ry’s sa­men­stel­len of stie­kem even chec­ken waar je vrien­den zijn op die han­di­ge kaart. Roxe­an­ne Ha­zes en Te­le2 be­grij­pen dit als geen an­der en bren­gen in dit nieu­we film­pje een ode aan Snap­chat. De­ze vi­deo­clip heeft het al­le­maal, een vro­lij­ke kleu­ri­ge set­ting en na­tuur­lijk gek­ke die­ren. Check het zelf op me­tro­nieuws.nl.

But wait the­re’s mo­re! In het film­pje wordt ge­bruik ge­maakt van een splin­ter­nieu­we Snap­chat­lens. De­ze su­persel­fie­lens zorgt voor goed ge­tui­te lip­jes, mooie gro­te ogen en voor­ziet het beeld van een kleu­ri­ge ro­ze glit­terau­ra! Roxe­an­ne is niet de eni­ge die ge­bruik kan ma­ken van de­ze lens want van­af nu kun­nen we al­le­maal su­persel­fies ma­ken. Open Snap­chat, scan de co­de, doe lek­ker gek en ver­ras je vrien­den en fa­mi­lie. Wist je trou­wens dat wij van Me­tro ook op Snap­chat zit­ten? Stuur ons je su­persel­fies en wie weet kom je wel in de krant!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.