TRAINER

Metro Holland (Rotterdam) - - Metro -

Met het pas­se­ren van Kuyt oogst­te Van Bron­ck­horst vo­rig sei­zoen veel lof. De trainer durf­de het aan om de rou­ti­nier op de bank te zet­ten en het bes­te elf­tal het veld in te stu­ren. Nu is het de be­lang­rijk­ste taak om zijn spe­lers hon­ge­rig te hou­den. Ze zeg­gen dat ze nog veel va­ker op de Cool­sin­gel wil­len staan, maar het lijkt er nog niet op dat ‘Gio’ de se­lec­tie vol­le­dig op scherp heeft ge­zet. Zo vroeg in het sei­zoen zijn He­ra­cle­s­uit, de eer­ste helft bij PSV, het be­ker­tref­fen met ADO Den Haag en de schan­da­li­ge ne­der­laag te­gen NAC iets te veel voor­beel­den van ge­brek

aan werk­lust en strijd. We zijn zes com­pe­ti­tie­du­els on­der­weg en de da­gen van trainer Mar­cel Kei­zer lij­ken al ge­teld. De Ajax-lei­ding, met Den­nis Berg­kamp voor­op, heeft vol­ko­men on­der­schat hoe­groot de in­breng van de ver­trok­ken trainer Pe­ter Bosz was op het spel van af­ge­lo­pen sei­zoen. Ajax hangt mo­men­teel als los zand aan el­kaar en er is geen en­ke­le lijn in het spel te ont­dek­ken. Door de be­scha­men­de af­tocht in de Eu­ro­pe­se voor­ron­de en de stroe­ve start in de Ere­di­vi­sie zit Kei­zer nu al op de wip. Een nieu­we ne­der­laag zon­dag bij het ster­ke sc Hee­ren­veen zal de trainer ver­moe­de­lijk niet ‘over­le­ven’.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.