‘Ik kreeg zelfs een ex­cur­sie naar de ac­tie­ve vul­kaan Agung aan­ge­bo­den’

Metro Holland (Rotterdam) - - Metro -

Bij­na 50.000 men­sen heb­ben op Ba­li huis en haard ver­la­ten, om­dat de vul­kaan Agung op uit­bar­sten staat. „Heel erg sneu, want veel men­sen heb­ben hun eni­ge be­zit - bij­voor­beeld een koe - moe­ten ach­ter­la­ten of ver­ko­pen”, zegt Vero­ni­que Schoots uit Eind­ho­ven, die va­kan­tie viert op het In­do­ne­si­sche ei­land.

Zelf maakt ze zich geen zor­gen om de aan­ge­kon­dig­de uit­bar­sting. „Ik zit nu in Ubud op 33 ki­lo­me­ter van de vul­kaan en ze zeg­gen hier dat we vei­lig zijn als het zo­ver is. Ze zeg­gen dat dat nog maxi­maal twee da­gen duurt. Ge­beurt het met een har­de knal? Daalt er as op ons neer? Geen idee.”

De 44-ja­ri­ge toe­ris­te kwam vo­ri­ge week don­der­dag aan op Ba­li en een dag la­ter las ze op een Ne­der­land­se si­te over de rom­me­len­de vul­kaan. „Ik vroeg ge­lijk of ik nog naar Si­de­men kon gaan, op 12 ki­lo­me­ter van de vul­kaan. In Se­mi­ny­ak wist nie­mand of het ri­si­co te groot was. Ster­ker nog, ik kreeg zelfs nog een ex­cur­sie naar de berg aan­ge­bo­den, ha­ha. Vol­gens mij is het nieuws nu pas goed door­ge­ko­men in Ne­der­land, want ik krijg in­eens al­le­maal ap­pjes dat ik voor­zich­tig moet zijn. In de nacht van zon­dag op maan­dag schrok ik wak­ker van een aard­be­ving. Daar­na draai­de ik me om en ver­liep de nacht ver­der zon­der schok­ken.”

Op 17 ok­to­ber hoopt Schoots te­rug te vlie­gen naar Ne­der­land. „Tot die tijd ga ik in ie­der ge­val ge­woon va­kan­tie vie­ren door hier in Ubud rijst­vel­den en tem­pels te be­zoe­ken. En dan maar ho­pen dat ik op tijd te­rug kan vlie­gen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.