Ber­get Le­wis vindt Ne­der­land ‘te klein’

Metro Holland (Rotterdam) - - Metro -

Ne­der­land is „te klein” voor Ber­get Le­wis en daar­om be­sloot de zan­ge­res haar ge­luk te be­proe­ven in het Ver­e­nigd Ko­nink­rijk. Ber­get doet mee aan de Brit­se edi­tie van X Fac­tor, haar au­di­tie was zon­dag­avond te zien bij de com­mer­ci­ë­le om­roep ITV.

„Ik denk dat Ne­der­land een beet­je te klein is voor mij, voor de mu­ziek die ik wil ma­ken. Ik ben een soul­zan­ge­res”, ant­woord­de Ber­get op de vraag van ju­ry­lid Simon Co­well waar­om ze mee­doet. Tij­dens haar au­di­tie zong Ber­get het num­mer Pur­ple Rain van Prin­ce. Dat ze de ju­ry daar­mee wist te im­po­ne­ren, bleek eer­der de­ze maand al uit een pro­mo­film­pje van de ta­len­ten­jacht. Ber­get kreeg dan ook een vol­mon­dig ’ja’ van al­le vier de ju­ry­le­den en is door naar de vol­gen­de ron­de van X Fac­tor. Ook de Brit­se pers was on­der de in­druk van de zan­ge­res, bou­le­vard­krant The Sun schreef maan­dag over Ber­get. Be­rich­ten dat ze van plan is Ne­der­land te ver­la­ten, spreekt Ber­get ech­ter te­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.