‘8000 WO­NIN­GEN PER JAAR AARD­GAS­VRIJ’

Metro Holland (Rotterdam) - - Branded Content -

Rot­ter­dam heeft mo­men­teel 263.000 aard­gas­aan­slui­tin­gen. In 2050 moe­ten dat er nul zijn. Dat be­te­kent dat van­af nu ge­mid­deld 8000 wo­nin­gen per jaar van het aard­gas af moe­ten. Wet­hou­der Duur­zaam­heid Pex Lan­gen­berg: “De tran­si­tie naar een duur­za­me ener­gie­voor­zie­ning leidt tot gro­te ver­an­de­rin­gen in de ge­bouw­de om­ge­ving en de in­fra­struc­tuur. Daar­om is het es­sen­ti­eel dat we de­ze op­ga­ve sa­men doen. Door een ge­za­men­lij­ke aan­pak te ont­wik­ke­len, kun­nen we sa­men wer­ken aan een scho­ner, aan­trek­ke­lij­ker, be­taal­baar en duur­zaam ver­warmd Rot­ter­dam.” 263.000

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.