AARD­GAS­VRIJ: WAT BE­TE­KENT DAT?

Metro Holland (Rotterdam) - - Branded Content -

In 2050 heb­ben we een toe­komst­be­sten­di­ge stad! On­ze ener­gie­voor­zie­ning is be­trouw­baar, be­taal­baar, schoon en ge­zond. Dat heb­ben we naar aan­lei­ding van de kli­maat­con­fe­ren­tie in Parijs met el­kaar af­ge­spro­ken. We ko­ken en ver­war­men ons huis dan met duur­za­me warm­te­bron­nen. Maar voor we zo­ver zijn, is er nog veel te doen. Wat be­te­kent een aard­gas­vrij Rot­ter­dam voor jou?

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.