Vu­rig ver­lan­gen

Bir­git Schuur­man heeft dank­zij haar mu­ziek de ro­de draad in haar le­ven ge­von­den.

Metro Holland (Rotterdam) - - Winkelen -

Warm­bier. En­ke­le da­gen la­ter over­leed hun 22-ja­ri­ge zoon.

De gro­te vraag blijft wat er met Warm­bier is ge­beurd in de pe­ri­o­de dat hij in de cel heeft ge­ze­ten. Zijn ou­ders her­in­ne­ren nog goed hoe ze hem bij te­rug­keer aan­trof­fen. „Toen we naar het vlieg­tuig lie­pen hoor­den we een hui­lend, on­men­se­lijk ge­luid”, ver­telt va­der Fred. Hij had een ge­scho­ren hoofd en er liep een voe­dings­buis uit zijn neus. Warm­bier lag al schok­kend en kreu­nend op een stret­cher. „Toen we hem aan­ke­ken en pro­beer­den te troos­ten, za­gen we zijn ge­zicht. Het leek als­of ie­mand met een tang zijn on­der­tan­den er­uit had ge­haald en op­nieuw had ge­rang­schikt.” Ook had Warm­bier koorts en een groot lit­te­ken op zijn rech­ter­voet.

Het lijkt er­op dat Warm­bier ern­stig ge­mar­teld is: de stu­dent was bij zijn te­rug­keer in de Ver­e­nig­de Sta­ten blind en doof. Zijn ou­ders twij­fe­len er in ie­der ge­val niet aan: ,,De Noord-Ko­re­a­nen zien zich­zelf als slacht­of­fer en doen als­of de rest van de we­reld het op hen heeft ge­munt. Maar ze zijn geen slacht­of­fer, ze zijn ter­ro­ris­ten. Ze heb­ben Ot­to doel­be­wust

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.