Geert Wil­ders doet aan­gif­te van doods­be­drei­gin­gen op so­ci­al me­dia

Metro Holland (Rotterdam) - - Winkelen -

PVV-lei­der Geert Wil­ders heeft een aan­tal on­li­ne be­drei­gin­gen met ge­weld aan zijn adres open­baar ge­maakt op Twit­ter. Het gaat om tek­sten als ‘ik snij je bal­len er­af en stop ze in je kon­gat’, ‘we will kill you, don’t wor­ry be­cau­se it will be very fast’ en ‘als ik je te­gen­kom en jou niet dood, dan schaam ik me tot mijn dood’.

Wil­ders liet gis­te­ren we­ten aan­gif­te te heb­ben ge­daan van tien van dit soort bood­schap­pen aan zijn adres en vol­gen­de week nog een stuk of tien keer aan­gif­te te doen. Het gaat om be­drei­gin­gen op so­ci­a­le me­dia als Twit­ter, Fa­ce­book en In­st­agram. „Ik doe al­leen aan­gif­te bij be­drei­ging met ge­weld, niet eens bij be­le­di­ging, an­ders zou ik er een dag­taak aan heb­ben.”

De PVV-lei­der zegt ge­re­geld aan­gif­te te doen van dit soort be­drei­gin­gen. Hij wijst er­op dat hij ook op do­den­lijs­ten staat, maar dat hij dit soort on­li­ne be­drei­gin­gen toch se­ri­eus moet ne­men. „Er hoeft er maar een­tje tus­sen te zit­ten die ook echt wil gaan doen wat hij zegt en dan wordt het erg on­aan­ge­naam.”

Het blijft niet al­tijd bij woor­den via so­ci­al me­dia. Zo werd Wil­ders in 2014 be­dreigd door de Pa­k­is­taan­se ta­li­ban. In een vi­deo werd een ko­gel door een foto van hem ge­jaard. De lei­der van de PVV leeft sinds 2004 on­der per­ma­nen­te be­wa­king.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.