Waar­om Ma­rok­ko wel naar het WK gaat

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Honderdduizenden Ca­ta­laan­se be­to­gers heb­ben za­ter­dag in Bar­cel­o­na de vrij­la­ting van ge­van­gen se­pa­ra­tis­ti­sche lei­ders ge­ëist. Vol­gens de po­li­tie in Bar­cel­o­na wa­ren er wel 750.000 men­sen op de been. De se­pa­ra­tis­ten zijn op­ge­pakt voor hun aan­deel in de ver­bo­den cam­pag­ne om de noord­oos­te­lij­ke re­gio Ca­ta­lonië af te schei­den van Span­je.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.