Frus­tre­ren­de ra­ce voor Ver­stap­pen

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Op het cir­cuit waar hij vo­rig sei­zoen ge­schie­de­nis schreef door op een klets­nat­te baan een mas­ter­class au­to­ra­cen te ge­ven, was het dit jaar al­le­maal een stuk min­der spec­ta­cu­lair voor Max Ver­stap­pen in São Pau­lo. Na zijn prach­ti­ge ze­ges in Ma­lei­sië en Mexi­co de af­ge­lo­pen we­ken moest de Ne­der­lan­der gis­te­ren in Bra­zi­lië ge­noe­gen ne­men met een vijf­de plek. Se­bas­ti­an Vet­tel pak­te na­mens Fer­ra­ri de over­win­ning voor Mer­ce­des-rij­der Valt­te­ri Bot­tas. Al in de kwa­li­fi­ca­tie op za­ter­dag werd dui­de­lijk dat de Red Bulls op In­ter­lagos veel lang­za­mer wa­ren dan de Fer­ra­ri’s en de bei­de Mer­ce­des­sen. Ver­trek­kend van­af P4 werd het een frus­tre­ren­de ra­ce voor Ver­stap­pen. Zelfs we­reld­kam­pi­oen Le­wis Ha­mil­ton, die van­uit de pits was ge­start na een crash in de kwa­li­fi­ca­tie, ging de Ne­der­lan­der een­vou­dig voor­bij. Voor­al op de rech­te stuk­ken die om­hoog lie­pen wa­ren de Red Bulls een stuk lang­za­mer. De he­le ra­ce was be­hoor­lijk saai. Al­leen Ha­mil­ton viel op met een in­haal­ra­ce die hem nog bij­na op het po­di­um bracht.

AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.