WA­TER WEER VEI­LIG IN VLAARDINGEN

VOOR CRYPTOMUNTEN ALS BITCOIN WERD AL LAN­GER GEWAARSCHUWD DOOR FI­NAN­CI­Ë­LE WAAKHONDEN, EN NU KOMT DAAR EEN NIEU­WE WAARSCHUWING BIJ: DIE VOOR ICO’S, INITIAL COIN OFFERINGS. DIT MOET JE WE­TEN.

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Vlaar­din­gers kun­nen het kraan­wa­ter weer ge­woon drin­ken. Het hoeft niet meer drie mi­nu­ten te wor­den ge­kookt, want de ‘poep­bac­te­rie’ E.co­li is niet meer aan­we­zig in het lei­ding­wa­ter, meldt drink­wa­ter­be­drijf Evi­des gis­te­ren. Woens­dag werd de E.co­li­bac­te­rie aan­ge­trof­fen in het Vlaar­ding­se lei­ding­wa­ter en werd een NL- alert ver­stuurd. Daar­op ont­stond een run op fles­sen drink­wa­ter. Twit­te­raar @ZijSpoorT liep dit prach­ti­ge bruids­paar te­gen het lijf in de trein.„Wat tref je in de trein? Een bruids­paar op weg naar het stads­kan­toor van­we­ge ge­brek aan par­keer­plaat­sen.”

GETTY IMAGES

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.