DE AM­BI­TIES

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Een greep uit de duur­zaam­heids­am­bi­ties van Co­ca- Co­la in West-Eu­ro­pa voor het jaar 2025:

1 100 pro­cent van de ver­pak­kin­gen wor­den in­ge­za­meld.

2 50 pro­cent van de ver­koch­te dran­ken zijn ca­lo­rie­arm of –vrij (in

2016 was dit 34 pro­cent).

3 Het ge­bruik van ge­re­cy­cled plas­tic voor PETfles­sen wordt meer dan ver­dub­beld tot ten­min­ste 50 pro­cent (nu 21 pro­cent, in Ne­der­land 39 pro­cent).

4 De uit­stoot van broei­kas­gas­sen door ei­gen be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten wordt met 50 pro­cent te­rug­ge­bracht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.