10

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

druk­ke­rij­en in de In­di­a­se re­gio Kar­na­ta­ka druk­ken geen trouw­kaar­ten meer voor fa­mi­lies die een kind

uit­hu­we­lij­ken. Zij chec­ken nu eerst de lee­tijd van de bruid. De on­der­ne­mers wer­den over­ge­haald door kin­der­rech­ten­or­ga­ni­sa­tie Ter­re des Hom­mes. Naar scha­ting 30% van de­meis­jes on­der de 15 in de re­gio wordt uit­ge­hu­we­lijkt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.