PUPPY LO­VE

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

Metro is de groot­ste krant ter we­reld en ver­schijnt in 73 edi­ties in 23 lan­den. We­reld­wijd heeft Metro 18 mil­joen le­zers. Hoofd­re­dac­teur: Ar­jan Paans Geen krant? Mail naar: di­s­tri­bu­tie@me­tro­nieuws.nl Metro is een uit­ga­ve van TMG Lan­de­lij­ke Me­dia B.V. Adres: Ba­sis­weg 30 1043 AP Am­ster­dam tel: 088-8244000 | Rot­ter­dam tel: 010 -2060320 | www.me­tro­nieuws.nl

Wat zei­den we? Je bent niet de eni­ge!

Je bent vast niet de eni­ge!

En het is ook nog eens een stilte­cou­pé.Heer­lijk!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.