Best­be­zocht Top 3

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

1 Mur­der On The Orient Ex­press

Wat be­gint als een uit­bun­di­ge trein­reis door Eu­ro­pa ont­vouwt zich al snel tot één van de meest stijl­vol­le en hui­ve­ring­wek­ken­de mys­te­ries ooit. Het ver­haal van der­tien vreem­den ge­strand in een trein, in een si­tu­a­tie waar­in ie­der­een een ver­dach­te kan zijn.

2 Thor: Rag­na­rok

Thor komt voor een nieu­we be­drei­ging te staan – de mee­do­gen­lo­ze He­la. Hij ver­liest zijn ma­gi­sche ha­mer en wordt ge­van­gen­ge­no­men aan de an­de­re kant van het uni­ver­sum. In een ra­ce te­gen de klok pro­beert hij de ver­woes­ting van de aar­de te stop­pen.

3

The Moun­tain Bet­ween Us

Na een tra­gisch vlieg­tuig­on­ge­luk zijn twee vreem­den, ge­speeld door Ka­te Winslet en Idris El­ba, op el­kaar aan­ge­we­zen om on­der bar­re om­stan­dig­he­den op een af­ge­le­gen, met sneeuw be­dek­te berg te over­le­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.