DERTIGSTE EDITIE IDFA

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Van 15 tot en met 26 no­vem­ber wordt in Am­ster­dam de dertigste editie van het in­ter­na­ti­o­na­le do­cu­men­tai­re­fes­ti­val IDFA ge­hou­den. Dit jaar wor­den 319 do­cu­men­tai­res uit de he­le we­reld ver­toond. Ope­nings­film is Amal van re­gis­seur Mo­ha­med Si­am, over een veer­tien­ja­rig meis­je dat tij­dens de Egyp­ti­sche re­vo­lu­tie op het Tah­rir­plein in Ca­ï­ro be­landt. IDFA be­staat uit ze­ven com­pe­ti­tie­pro­gram­ma’s waar­in prij­zen aan do­cu­men­tai­re­ma­kers wor­den uit­ge­reikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.