Uit­kijk­pos­ten ge­ven uit­zicht op Rot­ter­dam­se stra­ten

SKAR gaat met SKARlo­kaal be­taal­ba­re werk­ruim mten en ont­moe­tings­plek­ken in of na­bij scho­len or­ga­nis se­ren. Met de­ze aan­pak wil de or­ga­ni­sa­tie waar­de cre­ë­ren voor de kun­ste­naars, de school, de buurt en de stad.

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR -

een open ate­lier op de woens­dag­mid­dag, of een ge­za­men­lijk pro­ject om de tuin rond het ate­lier aan te pak­ken. Maar ook een sa­men­wer­king met het We­reld­mu­se­um is in de maak. staan­de pan­den en het le­ve­ren van (deels) be­taal­de dien­sten. Zo bou­wen we mee aan duur­za­me ver­rij­king van de cul­tu­re­le in­fra­struc­tuur van Rot­ter­dam.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.