Mu­zi­ka­le en po­ë­ti­sche ont­moe­tin­gen

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR AGENDA -

www.mu­se­umrot­ter­dam.nl Wa­lid Ben Se­lim, een zeer uit­ge­spro­ken Ma­rok­kaan­se rap­per/zan­ger uit Ca­sa­blan­ca, slaat met zijn band N3rdis­tan een brug tus­sen de Ara­bi­sche we­reld en het Wes­ten. Zijn tek­sten zijn ge­ba­seerd op Ara­bi­sche po­ë­zie en ver­kon­di­gen een vrij­heids­bood­schap. Hij werkt sa­men met mu­zi­kan­ten van het Utrecht­se Ky­to­pia-col­lec­tief: Ar­jen de Vree­de (DJ DNA, Ur­ban Dan­ce Squad), per­cus­si­o­nist/drum­mer Gi­no Bom­bri­ni (Skip & Die) en vi­o­lis­te Tse­roe­ja van den Bos.

Sa­men met de ec­lec­ti­sche soul van zan­ge­res, song­wri­ter en cel­lis­te Ay­an­naWit­terJo­hn­son bie­den de mu­zi­kan­ten een unie­ke ont­moe­ting van zang, spo­ken word, ur­ban be­ats en Ara­bi­sche en Afri­kaan­se me­lo­die­ën. Po­di­um Grounds Rot­ter­dam • 16 no­vem­ber • www.grounds.nu

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.