La­chen met een hy­po­chon­der

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR AGENDA -

Wat doet een hy­po­chon­der die snakt naar nim­mer af­la­ten­de aan­dacht, me­di­sche hulp en zorg voor zijn in­ge­beel­de ziek­tes? Die hu­we­lijkt zijn doch­ter uit aan een arts. De­ze tac­ti­sche ma­noeu­vre le­vert het tra­gi­sche, hi­la­ri­sche, sma­ke­lij­ke en ook wel ver­ma­ke­lij­ke the­a­ter op dat zo ken­mer­kend is voor de pro­gram­me­ring van MooiWeer & Zo. MooiWeer & Zo is een ini­ti­a­tief van Phi­lip­pe Le­mai­re, Eva Le­mai­re en Déla­no van den Berg. Sa­men met een groep jon­ge en er­va­ren col­le­ga’s pro­du­ce­ren ze the­a­ter en voe­gen daar een drie­gan­gen­di­ner aan toe. Mooi Weer & Zo • 16-18 no­vem­ber en 23-25 no­vem­ber • www.mooi­wee­ren­zo.com

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.