De mu­zi­ka­le hel­den van Yan­nick Hi­wat

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR AGENDA -

De jon­ge vi­o­list, com­po­nist, ar­ran­geur en ar­tiest Yan­nick Hi­wat pro­gram­meert sinds twee jaar mu­zi­ka­le pro­jec­ten voor De Doe­len. Dit na­jaar no­digt hij zijn mu­zi­ka­le hel­den, vrien­den en met­ge­zel­len uit om mee te spe­len tij­dens het Yan­nick Hi­wat Fes­ti­val. Yan­nick presenteert zijn ei­gen com­po­si­ties, die een com­bi­na­tie zijn van jazz, hip­hop, klas­siek en soul.

Yan­nick maak­te deel uit van het Rot­ter­dam­se Re:Fres­hed Or­ches­tra, een col­lec­tief van­mu­zi­kan­ten uit ver­schil­len­de dis­ci­pli­nes, denk aan klas­siek ge­school­de mu­si­ci tot­mu­zi­kan­ten uit de soul/hip­hop. Yan­nick weet dus wel raad met gro­te groe­pen mu­zi­kan­ten en ver­schil­len­de mu­zi­ka­le gen­res. Ver­wacht ver­ras­sen­de com­po­si­ties en uit­voe­rin­gen met zijn Anan­se Quin­tet en op­tre­dens van vo­ca­le gas­ten als Jer­mai­ne Hol­mes (D’An­ge­lo & The Van­gu­ard, Chris Da­ve & The Drum­hedz), Char­le­ne Braith­wai­te, toet­se­nist Ro­d­rick Cli­che (Rap­hael Saadiq, Joss Sto­ne), cel­list Ma­rien Ok­ker­se en dj Neels Smeek­ens. Ook zijn er twee in­spi­re­ren­de le­zin­gen van Antho­ny Bar­nett en Eric Ace­to. Ca­ba­re­tier en stan­dup co­me­di­an Ho­ward Kom­p­roe praat de avond aan el­kaar.

De Doe­len • za­ter­dag 18 no­vem­ber • www.de­doe­len.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.