NOORD-KOREA: IS TRUMP ECHT GEK?

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Een Ame­ri­kaan­se we­ten­schap­per die in het ge­heim con­tac­ten heeft met het Noord-Ko­re­aan­se re­gime, zegt dat Py­on­gyang wil we­ten of pre­si­dent Trump echt gek is. „Ze wil­len we­ten of hij gek is of dat het al­leen maar voor de show is”, zei Su­zan­ne DiMag­gio van de denk­tank New Ame­ri­ca. Ze had ont­moe­tin­gen met ver­te­gen­woor­di­gers van Noord-Korea in on­der meer Genè­ve, Py­on­gyang, Oslo en Mos­kou.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.