Pro­ject­lei­der Rob van den Bos van CityLab010 kijkt te­vre­den te­rug op de oogst van het af­ge­lo­pen jaar.

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR -

“Ik vind het mooi om te zien dat de CityLab010-com­mu­ni­ty groeit. Steeds meer part­ners, scho­len en be­drij­ven ha­ken aan en wil­len mee­bou­wen aan goe­de plan­nen voor Rot­ter­dam. Dat be­looft wat voor vol­gend jaar!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.