Klin­ken­de klok­ken­fei­ten

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR -

- Het ca­ril­lon van het stad­huis is één van de groot­ste van Eu­ro­pa. Dord­recht is de trot­se be­zit­ter van het groot­ste ca­ril­lon.

- In 1939 liet de toen­ma­li­ge beiaardier een be­ton­nen vloer in de Lau­ren­sto­ren aan­leg­gen, als ste­vi­ge on­der­grond voor het klok­ken­spel. Die vloer zou een jaar la­ter de red­ding zijn van de Lau­ren­sto­ren en het groot­ste deel van de klok­ken: het hield de vlam­men te­gen die het ge­volg wa­ren van de­ze bom­bar­de­ment.

- Het ca­ril­lon van de Pel­grim­va­ders­kerk in his­to­risch Delf­sha­ven is het jong­ste van de stad. Sinds 1989 han­gen hier klok­ken.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.