HET TIMMERHUIS

SPEELT ALS EEN ABSTRACTE WOLK VERSTOPPERTJE

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER ARCHITECTUUR -

Som­mi­ge nieu­we ge­bou­wen lan­den in een stad met een he­le har­de knal. Ze ei­sen di­rect een hoofd­rol op, denk aan de Markt­hal of het Cen­traal Sta­ti­on. Maar va­ker voegt een nieuw ge­bouw zich ge­ruis­loos in het stads­beeld. Je neemt eens een an­de­re rou­te, be­zoekt een plek waar je al even niet was ge­weest en plots tref je er een ver­an­der­de we­reld aan. Ten slot­te zijn er ook ge­bou­wen die stil­le­tjes hun en­tree maak­ten, maar waar­van je ei­gen­lijk niet snapt dat het niet met een har­de knal ge­paard ging. Zo’n ge­bouw is het ver­nieuw­de Timmerhuis, een stuk­je spek­ta­ke­l­ar­chi­tec­tuur dat toch niet heel erg op­valt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.