Film kij­ken met je ogen én je oren

Metro Holland (Rotterdam) - - DE NIEUWSPEPER CULTUUR -

De bios­coop an­no 2017 trekt film­lief­heb­bers niet al­leen met beeld, ook per­fect ge­luid maakt deel uit van de he­den­daag­se bios­coop­er­va­ring. Eu­ro­scoop in­ves­teer­de in de meest ac­tu­e­le ver­sie van het Dol­by At­mos sur­round soundsys­teem. Het ge­luid stroomt door de zaal en be­reikt de oren van al­le kan­ten, dus ook van boven en op­zij. De­ze tech­niek ver­smelt beeld en­ge­luid tot een een­heid. De film­lief­heb­ber voelt zich om­ge­ven door rijk ge­luid dat uit­blinkt in hel­der­heid, de­tail en diep­te. Het ge­luids­bad zorgt dat de kij­ker een film in­ten­sie­ver kan be­le­ven. Dol­by At­mos geeft film­ma­kers de mo­ge­lijk­heid om ge­lui­den in een drie­di- men­si­o­na­le om­ge­ving te plaat­sen en ver­plaat­sen. Dit hoor je ter­wijl je de film be­kijkt. Ook aan ogen­ver­wen­ne­rij is ge­dacht. De 4k-la­ser­pro­jec­tie zorgt voor­een­scher­per en meer hel­der beeld dan de klas­sie­ke licht­pro­jec­tie. De be­zoe­ker er­vaart rij­ke­re kleu­ren en mooi­e­re con­tras­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.