1.614

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De Lidl-sok­ken zijn nog niet ver­krijg­baar en wor­den al­leen bij de Amsterdam Fas­hi­on Week ge­dra­gen. Als part­ner heeft Me­tro een aan­tal paar van de­ze ex­clu­sie­ve sok­ken die we kun­nen weg­ge­ven. Dat be­richt op on­ze Fa­ce­book­pa­gi­na le­ver­de gis­te­ren maar liefst 1614 re­ac­ties op!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.